Omme Å Camping ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. nov. 2015
 • CVR 37196282

Virksomheden Omme Å Camping ApS befinder sig i branchen "Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold" og har adresse i Sønder Omme. De blev etableret i 2. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 324.392 DKK, mens den i 2022 var på 334.808 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 122.748 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Klaus Sønderup Lorenzen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

123’ DKK

-18%

Egenkapital

729’ DKK

+12%

Omsætning

324’ DKK

Resultat før skat

157’ DKK

-18%

Årets resultat

2023122.748 DKK
2022150.459 DKK
2021204.860 DKK
2020-602 DKK
2019-12.602 DKK
2018-627 DKK
2017-18.006 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

10 %

0%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

32 %

+17%
God

Overskudsgrad

70 %

God

Balance

2.305’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

324’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

1.576’ DKK

-10%

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  324’
  324’
  -
  -97’
  -
  227’
  -
  -70’
  -
  -70’
  157’
  -
  157’
  -35’
  123’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  2.303’
  -
  2.303’
  -
  -
  -
  2’
  2.305’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.305’
  50’
  679’
  -
  -
  729’
  -
  729’
  -
  -
  931’
  -
  -
  -
  932’
  550’
  -
  -
  -
  -
  -
  644’
  2.305’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Omme Å Camping ApS 28.04.2022
Velling Koller Camping og Vandrehjem ApS 29.06.2020 27.04.2022
Faaborg ferie ApS 02.11.2015 28.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Sønderbro 10 · DK-7260 Sønder Omme 15.03.2022
Velling Koller Vej 4 · DK-8654 Bryrup 12.08.2020 14.03.2022
Slotsgade 58 · DK-5953 Tranekær 17.06.2019 11.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold 02.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-08-24 24.08.2022
2022-04-28 28.04.2022 23.08.2022
2020-06-29 29.06.2020 27.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 02.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Sønderup Lorenzen 02.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Sønderup Lorenzen 02.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Omme Å Camping ApS

Sønderbro 10
7260 Sønder Omme

CVR

37196282

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. november 2015

P-nummer

1020859039

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

552000
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

22252350

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed og levere service i forbindelse med hotel- og restaurationsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-