Klaus Sønderup Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. nov. 2015
 • CVR 37195863

Virksomheden Klaus Sønderup Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sønder Omme. De blev etableret i 2. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på -1.022 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+100%

Egenkapital

20’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

+100%

Årets resultat

2023-2 DKK
2022-1.022 DKK
2021-510 DKK
2020-510 DKK
20191.490 DKK
2018-521 DKK
2017-30.000 DKK

Likviditetsgrad

100 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+100%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

3 %

+9%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

670’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

650’ DKK

Tilgodehavende

650’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  650’
  0
  650’
  670’
  50’
  -30’
  -
  -
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  650’
  670’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Klaus Sønderup Holding ApS 02.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Sønderbro 10 · DK-7260 Sønder Omme 29.07.2022
Velling Koller Vej 4 · DK-8654 Bryrup 31.08.2020 28.07.2022
Oehlenschlægersgade 14 · DK-4200 Slagelse 02.11.2015 30.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-02 02.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
 Virksomheden tegnes af en direktør alene. 02.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Sønderup Lorenzen 02.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Sønderup Lorenzen 02.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Klaus Sønderup Holding ApS

Sønderbro 10
7260 Sønder Omme

CVR

37195863

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. november 2015

P-nummer

1020858121

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

22252350

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab for andre ikke finansielle selskaber.

Tegningsregel

 Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-