BvE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. okt. 2015
 • CVR 37191051

Virksomheden BvE ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 30. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -15.768 DKK, mens den i 2021 var på -10.030 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 111.157 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

111’ DKK

+621%

Egenkapital

1.154’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

111’ DKK

+621%

Årets resultat

2022111.157 DKK
2021-21.318 DKK
2020621.260 DKK
2019310.904 DKK
201882.162 DKK
2017115.090 DKK
2016-2.626 DKK

Likviditetsgrad

3 %

-82%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-68%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

57 %

+18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.037’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

-57%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

23’ DKK

-86%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -16’
  3’
  -18’
  -
  -16’
  111’
  -
  111’
  -
  111’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.014’
  2.014’
  -
  -
  -
  -
  16’
  23’
  2.037’
  40’
  1.114’
  -
  -
  1.154’
  -
  1.154’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  883’
  883’
  2.037’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BvE ApS 28.09.2021
BvE IVS 30.10.2015 27.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Morsøvej 18 · DK-2720 Vanløse 30.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.10.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-28 28.09.2021
2015-10-30 30.10.2015 27.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.09.2021
1 DKK 30.10.2015 27.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 30.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Bent von Eitzen 30.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bent von Eitzen 30.10.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BvE ApS

Morsøvej 18
2720 Vanløse

CVR

37191051

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. oktober 2015

P-nummer

1020853804

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller