Bygherre Enterprise IVS

OPLØST EFTER KONKURS
 • IVS
 • Etableret 16. sep. 2015
 • CVR 37131474

Virksomheden Bygherre Enterprise IVS befinder sig i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 16. september 2015 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 50.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

50’ DKK

-30%

Egenkapital

91’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

1.465 %

0%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

97’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

82’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2016
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2016
  -
  -
  -
  14’
  -
  14’
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  16’
  -
  -
  66’
  82’
  97’
  20’
  21’
  50’
  -
  91’
  -
  91’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -34’
  6’
  97’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bygherre Enterprise IVS 16.09.2015 08.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Korsager Allé 12 · DK-2700 Brønshøj 16.09.2015 08.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 16.09.2015 08.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-09-16 16.09.2015 08.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
20.000 DKK 16.09.2015 08.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 16.09.2015 16.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Žydrūnas Doras 16.09.2015 16.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bygherre Enterprise IVS

Korsager Allé 12
2700 Brønshøj

CVR

37131474

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

16. september 2015

P-nummer

1020783318

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

411000
Gennemførelse af byggeprojekter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med gennemførelse af byggeprojekter, opførelse af bygninger og anlæg til alle formål samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

20.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-