Karen Toftegaard ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. aug. 2015
 • CVR 36988207

Virksomheden Karen Toftegaard ApS befinder sig i branchen "Public relations og kommunikation" og har adresse i København S. De blev etableret i 1. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 253.852 DKK, mens den i 2021 var på 135.259 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 73.271 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Karen Toftegaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

73’ DKK

+133%

Egenkapital

18’ DKK

+133%

Omsætning

-

Resultat før skat

100’ DKK

+138%

Årets resultat

202273.271 DKK
202131.395 DKK
2020-26.811 DKK
2019-49.563 DKK
201814.100 DKK
201715.707 DKK
2016-35.625 DKK
2015-41.092 DKK

Likviditetsgrad

112 %

+71%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

11 %

+120%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

174’ DKK

+67%

Bruttofortjeneste

254’ DKK

+88%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

174’ DKK

+67%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  254’
  -141’
  -
  -
  -
  1’
  -14’
  -
  -13’
  100’
  -
  100’
  -26’
  73’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  -
  47’
  101’
  174’
  174’
  50’
  -32’
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  0
  26’
  105’
  18’
  155’
  174’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Karen Toftegaard ApS 01.08.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Ålandsgade 31 · DK-2300 København S 20.09.2017
Drogdensgade 6 · DK-2300 København S 01.08.2015 19.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
702100 Public relations og kommunikation 01.08.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-12 12.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.08.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Karen Toftegaard 01.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karen Toftegaard 01.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Karen Toftegaard ApS

Ålandsgade 31
2300 København S

CVR

36988207

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. august 2015

P-nummer

1020642676

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Wildtopia ApS

Branchekode

702100
Public relations og kommunikation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

karen@karentoftegaard.dk

Telefon

22986743

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed, der arbejder med film, videofilm og kommunikation. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-