Karen Toftegaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. aug. 2015
 • CVR 36985941

Virksomheden Karen Toftegaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 1. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.901 DKK, mens den i 2021 var på -1.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 65.033 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

65’ DKK

> +999%

Egenkapital

44’ DKK

+302%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

64’ DKK

> +999%

Årets resultat

202265.033 DKK
2021-904 DKK
2020-2.116 DKK
2019-12.288 DKK
201820.507 DKK
2017-35.625 DKK
2016-35.625 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

194 %

+176%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

62 %

+247%
God

Overskudsgrad

-

Balance

70’ DKK

+38%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-132%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

52’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  68’
  67’
  64’
  -
  64’
  -1’
  65’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  -
  18’
  18’
  -
  -
  1’
  -
  25’
  52’
  70’
  50’
  -6’
  -
  -
  44’
  -
  44’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  1’
  27’
  70’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Karen Toftegaard Holding ApS 01.08.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Ålandsgade 31 · DK-2300 København S 20.09.2017
Drogdensgade 6 · DK-2300 København S 01.08.2015 19.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.08.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.08.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Karen Toftegaard 01.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karen Toftegaard 01.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Karen Toftegaard Holding ApS

Ålandsgade 31
2300 København S

CVR

36985941

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. august 2015

P-nummer

1020637478

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

karen@karentoftegaard.dk

Telefon

22986743

Formål

Selskabets formål er at eje anparter og kapitalandele i andre selskaber. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformål

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-