SHD1 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. aug. 2015
 • CVR 36986786

Virksomheden SHD1 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 1. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 775.606 DKK, mens den i 2021 var på -4.545 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.337.148 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.337’ DKK

> +999%

Egenkapital

36’ DKK

-64%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.333’ DKK

> +999%

Årets resultat

20222.337.148 DKK
2021102.173 DKK
2020-1.374 DKK
2019-2.500 DKK
20180 DKK
2017176.640 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

100 %

-35%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

68 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

3 %

-90%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.148’ DKK

+258%

Bruttofortjeneste

776’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.116’ DKK

+289%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  776’
  -
  -
  -
  776’
  -
  -23’
  12’
  -11’
  2.333’
  -
  2.333’
  -
  2.337’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  -
  -
  31’
  31’
  -
  -
  1.084’
  -
  0
  1.116’
  1.148’
  40’
  -4’
  -
  -
  36’
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  1.107’
  1.112’
  1.148’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SHD1 ApS 01.10.2021
SHD1 IVS 01.08.2015 30.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bohrsgade 22 · DK-1799 København V 02.05.2023
Svanholmsvej 5 · DK-1905 Frederiksberg C 01.08.2015 01.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.08.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-01 01.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.10.2021
100 DKK 01.08.2015 30.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Søren Hebert Dinesen 12.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Hebert Dinesen 01.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SHD1 ApS

Bohrsgade 22
1799 København V

CVR

36986786

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. august 2015

P-nummer

1020639144

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja