Kruses Regnskabsservice ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2015
 • CVR 36917644

Virksomheden Kruses Regnskabsservice ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Karlslunde. De blev etableret i 1. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 178.989 DKK, mens den i 2022 var på 53.600 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 139.638 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

140’ DKK

+243%

Egenkapital

190’ DKK

+108%

Omsætning

194’ DKK

+192%

Resultat før skat

179’ DKK

+243%

Årets resultat

2023139.638 DKK
202240.750 DKK
202147.795 DKK
202065.363 DKK
201930.355 DKK
2018141.668 DKK
2017115.229 DKK
2016162.509 DKK
201539.883 DKK

Likviditetsgrad

248 %

+43%
God

Afkastningsgrad

56 %

+127%
God

Soliditetsgrad

60 %

+42%
God

Overskudsgrad

92 %

+14%
God

Balance

319’ DKK

+47%

Bruttofortjeneste

179’ DKK

+234%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

319’ DKK

+47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  194’
  179’
  -
  -
  9’
  179’
  0
  0
  -
  0
  179’
  -
  179’
  -39’
  140’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  94’
  -
  1’
  224’
  319’
  319’
  50’
  1’
  139’
  -
  190’
  -
  190’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  -
  -
  -
  1’
  -
  129’
  319’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kruses Regnskabsservice ApS 01.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Fugleparken 35 · DK-2690 Karlslunde 05.10.2018
Fugleparken 35 · DK-2690 Karlslunde 01.06.2015 04.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Frederik Dalsgaard Kruse 01.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frederik Dalsgaard Kruse 01.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kruses Regnskabsservice ApS

Fugleparken 35
2690 Karlslunde

CVR

36917644

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2015

P-nummer

1020471898

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for regnskab samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-