FDK Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2015
 • CVR 36916990

Virksomheden FDK Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Karlslunde. De blev etableret i 1. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 40.792 DKK, mens den i 2021 var på 45.071 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 32.140 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

32’ DKK

-53%

Egenkapital

1.533’ DKK

-5%

Omsætning

41’ DKK

-10%

Resultat før skat

30’ DKK

-60%

Årets resultat

202232.140 DKK
202168.961 DKK
20201.570.504 DKK
2019148.319 DKK
2018280.355 DKK
2017248.284 DKK
2016296.711 DKK
201551.638 DKK

Likviditetsgrad

2.240 %

-93%
God

Afkastningsgrad

3 %

-7%
Svag

Soliditetsgrad

97 %

-3%
God

Overskudsgrad

100 %

0%
God

Balance

1.577’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

41’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

985’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  41’
  41’
  -
  -
  0
  41’
  2’
  -53’
  -
  -52’
  30’
  -
  30’
  -2’
  32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  91’
  -
  -
  591’
  591’
  -
  3’
  108’
  0
  697’
  985’
  1.577’
  50’
  1.364’
  118’
  0
  1.533’
  -
  1.533’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  1.577’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FDK Invest ApS 01.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Fugleparken 35 · DK-2690 Karlslunde 05.10.2018
Fugleparken 35 · DK-2690 Karlslunde 01.06.2015 04.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Frederik Dalsgaard Kruse 01.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frederik Dalsgaard Kruse 01.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FDK Invest ApS

Fugleparken 35
2690 Karlslunde

CVR

36916990

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2015

P-nummer

1020469362

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • FDK Consult ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab ved besiddelse af kapitalandele i andre selskaber og konsulentvirksomhed inden for regnskab samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-