USTC ADMINISTRATION ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. maj 1975
 • CVR 36785616

Virksomheden USTC ADMINISTRATION ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 31. maj 1975 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 66.765 DKK, mens den i 2022 var på 56.989 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 41.274 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

41’ DKK

+103%

Egenkapital

518’ DKK

+9%

Omsætning

120’ DKK

+20%

Resultat før skat

55’ DKK

+89%

Årets resultat

202341.274 DKK
202220.292 DKK
202142.494 DKK
202022.797 DKK
201916.866 DKK
201839.772 DKK
201732.353 DKK
201678.851 DKK
201584.821 DKK
201431.027 DKK
201317.412 DKK
201213.766 DKK

Likviditetsgrad

127 %

-6%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

21 %

-18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.442’ DKK

+33%

Bruttofortjeneste

67’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.442’ DKK

+33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  120’
  67’
  -
  -
  -
  -
  151’
  -162’
  -
  -11’
  55’
  -
  55’
  -14’
  41’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  958’
  1.477’
  7’
  2.442’
  2.442’
  202’
  316’
  -
  -
  518’
  -
  518’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  934’
  -
  -
  12’
  972’
  6’
  1.924’
  2.442’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
USTC ADMINISTRATION ApS 02.04.2007
DAN-TANKERS ApS 07.02.1997 01.04.2007
INVESTERINGSANPARTSSELSKABET REALCO 31.05.1975 06.02.1997

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 5 · DK-5500 Middelfart 17.10.2008
Strandvejen 5 · DK-5500 Middelfart 31.05.1975 16.10.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
652340 Finansielle holdingselskaber 01.01.2007 31.12.2007
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 13.05.2000 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-12 12.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
202.000 DKK 02.07.2003
201.000 DKK 25.04.2001 01.07.2003
200.000 DKK 08.09.1992 24.04.2001

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 12.06.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Torben Østergaard Nielsen 06.02.1997 22.09.1998
Niels Brøchner-Mortensen 06.02.1997 22.09.1998
Nis Lauritz Juhl 06.02.1997 22.09.1998

Direktører

Navn Fra Til
Peter Kaae Damsgaard 07.01.2019
Michael Krabbe 07.01.2019
Keld Rosenbæk Demant 12.06.2014 07.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nina Østergaard Borris 09.06.2020
Mia Østergaard Rechnitzer 09.06.2020
Torben Østergaard Nielsen 31.05.1975

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

USTC ADMINISTRATION ApS

Strandvejen 5
5500 Middelfart

CVR

36785616

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. maj 1975

P-nummer

1004143472

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DAN-TANKERS ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel, industri, transport og investeringsvirksomhed samt virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej