Nine Circle ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. apr. 2015
 • CVR 36728051

Virksomheden Nine Circle ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 28. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 77.283 DKK, mens den i 2020 var på 24.615 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 90.093 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

90’ DKK

+848%

Egenkapital

113’ DKK

+385%

Omsætning

-

Resultat før skat

90’ DKK

+848%

Årets resultat

202190.093 DKK
20209.508 DKK
2019-89.460 DKK
2018-347.208 DKK
2017303.778 DKK
201671.768 DKK

Likviditetsgrad

238 %

+151%
God

Afkastningsgrad

47 %

+104%
God

Soliditetsgrad

69 %

+151%
God

Overskudsgrad

-

Balance

166’ DKK

+93%

Bruttofortjeneste

77’ DKK

+214%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

124’ DKK

+110%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  77’
  -
  -
  -
  77’
  -
  -1’
  -
  -1’
  90’
  -
  90’
  -
  90’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  42’
  -
  -
  -
  -
  124’
  124’
  166’
  75’
  38’
  -
  -
  113’
  -
  113’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  52’
  166’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nine Circle ApS 23.06.2017
HappyBlueCloud ApS 28.04.2015 22.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Fruebjergvej 3 · DK-2100 København Ø 23.02.2017
Robert Jacobsens Vej 10F · DK-2300 København S 30.04.2016 22.02.2017
Nyelandsvej 30 · DK-2000 Frederiksberg 28.04.2015 29.04.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 28.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-23 23.06.2017
2016-11-20 20.11.2016 22.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
75.000 DKK 28.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.06.2017
Selskabet tegnes af direktionen 28.04.2015 25.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Nils Mandrup 23.08.2017
Niels Brinch 23.08.2017 13.04.2019
Christian Lærke Neess 28.04.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
MANDRUP HOLDING ApS 15.04.2019
Neess Holding ApS 15.04.2019
Sufi Holding IVS 28.04.2015 15.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nils Mandrup 28.04.2015
Christian Lærke Neess 28.04.2015
Niels Brinch 28.04.2015 15.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nine Circle ApS

Fruebjergvej 3
2100 København Ø

CVR

36728051

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. april 2015

P-nummer

1020360735

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • BootstrapHost ApS
 • FluxBase ApS
 • HappyBlueCloud ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hello@ninecircle.com

Telefon

31163364

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udvikle databaseløsninger, system software og applikationer samt at udvikle ideer, der gør hverdagen lettere, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

75.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-