Neess Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. apr. 2015
 • CVR 36724994

Virksomheden Neess Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 24. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.000 DKK, mens den i 2022 var på 1.563 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 55.373 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55’ DKK

-58%

Egenkapital

259’ DKK

+27%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

55’ DKK

-58%

Årets resultat

202355.373 DKK
2022132.762 DKK
202143.481 DKK
20204.417 DKK
2019-28.758 DKK
2018-116.986 DKK
2017100.009 DKK
201618.673 DKK

Likviditetsgrad

28 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

-477%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

77 %

+25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

337’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-484%

Gældsforpligtelser

78’ DKK

-39%

Tilgodehavende

16’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -2’
  -
  -2’
  55’
  -
  55’
  -
  55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  321’
  321’
  -
  -
  -
  -
  16’
  16’
  337’
  50’
  38’
  -
  -
  259’
  -
  259’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  56’
  337’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Neess Holding ApS 24.04.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Robert jacobsens vej 10F · DK-2300 København S 02.05.2016
Nyelandsvej 30 · DK-2000 Frederiksberg 24.04.2015 01.05.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.04.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 24.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Christian Lærke Neess 27.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Lærke Neess 27.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Neess Holding ApS

Robert jacobsens vej 10
2300 København S

CVR

36724994

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. april 2015

P-nummer

1020351604

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

31163364

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets primære formål er at fungere som holdingselskab med investering i aktier og kapitalandele samt værdipapirer, og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-