Mosegårdshaven ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. apr. 2015
 • CVR 36704683

Virksomheden Mosegårdshaven ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 7. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 15.548.096 DKK, mens den i 2021 var på 11.964.392 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.816.860 DKK.

I bestyrelsen sidder 2 personer, som ledes af bestyrelsesformand Poul Juhl Fischer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.817’ DKK

-97%

Egenkapital

147.048’ DKK

-40%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.337’ DKK

-97%

Årets resultat

20221.816.860 DKK
202158.741.037 DKK
2020184.163.900 DKK
20192.132.205 DKK
2018288.583 DKK
201723.457 DKK
2016-170.052 DKK
2015-27.953 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-93%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

-118%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

29 %

-26%
God

Overskudsgrad

-

Balance

501.187’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

15.548’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

290.904’ DKK

-6%

Tilgodehavende

375’ DKK

-91%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  15.548’
  -
  -
  -
  -10.783’
  16.059’
  -
  3.301’
  19.359’
  2.337’
  -
  2.337’
  -520’
  1.817’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  430.000’
  -
  -
  -
  70.812’
  500.812’
  -
  -
  -
  30’
  273’
  375’
  501.187’
  80’
  146.968’
  -
  -
  147.048’
  -
  147.048’
  63.235’
  63.235’
  275.347’
  -
  -
  -
  281.056’
  -
  -
  -
  -
  11’
  145’
  9.849’
  501.187’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mosegårdshaven ApS 26.05.2017
Langagergård ApS 07.04.2015 25.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Kronprinsensvej 44 · DK-2000 Frederiksberg 17.07.2018
Frederiksberg Alle 8A · DK-1820 Frederiksberg C 07.04.2015 16.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 07.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-26 26.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 07.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren eller et bestyrelsesmedlem. 07.04.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Christian Fischer 07.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Christian Fischer 07.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Fischer 07.04.2015
Poul Juhl Fischer 07.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mosegårdshaven ApS

Kronprinsensvej 44
2000 Frederiksberg

CVR

36704683

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. april 2015

P-nummer

1020292195

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cf@fischerejendomme.dk

Telefon

28111946

Formål

Virksomhedens formål er at drive handel af enhver art samt eje og administrere ejendomme.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren eller et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller