PharmaSphere Consulting ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. mar. 2015
 • CVR 36696222

Virksomheden PharmaSphere Consulting ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 23. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.680.379 DKK, mens den i 2022 var på 916.030 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 319.633 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Søren Graves Truelsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

320’ DKK

+20%

Egenkapital

386’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

410’ DKK

+20%

Årets resultat

2023319.633 DKK
2022266.403 DKK
202187.666 DKK
202024.815 DKK
2019247.976 DKK
201820.804 DKK
201773.421 DKK
2016-87.695 DKK
2015445.948 DKK

Likviditetsgrad

162 %

-16%
God

Afkastningsgrad

41 %

-22%
God

Soliditetsgrad

38 %

-20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.013’ DKK

+53%

Bruttofortjeneste

1.680’ DKK

+83%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.013’ DKK

+53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.680’
  -1.267’
  -
  -
  413’
  0
  -3’
  -
  -3’
  410’
  -
  410’
  -91’
  320’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  688’
  -
  22’
  303’
  1.013’
  1.013’
  50’
  6’
  330’
  -
  386’
  -
  386’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  75’
  -
  -
  -
  72’
  388’
  626’
  1.013’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PharmaSphere Consulting ApS 23.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Linde Alle 25 · DK-2750 Ballerup 19.11.2023
Gammel Klausdalsbrovej 475B · DK-2730 Herlev 23.07.2018 18.11.2023
Skippingevej 24 · DK-4460 Snertinge 23.03.2015 22.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 28.07.2015
464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 23.03.2015 27.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 23.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Søren Graves Truelsen 23.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Graves Truelsen 23.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PharmaSphere Consulting ApS

Linde Alle 25
2750 Ballerup

CVR

36696222

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. marts 2015

P-nummer

1020269312

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711220
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

st@psc.as

Telefon

29738822

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at sikre livsvigtig medicin til patienter ved konstruktivt at arbejde med mennesker og processer i medicinalbranchen

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-