STruelsen-Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. mar. 2015
 • CVR 36695811

Virksomheden STruelsen-Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herlev. De blev etableret i 23. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 97.280 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

97’ DKK

-62%

Egenkapital

371’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

119’ DKK

-54%

Årets resultat

202197.280 DKK
2020256.402 DKK
201975.219 DKK
201884.198 DKK
2017163.231 DKK
2016146.891 DKK
2015-2.525 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

420’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  105’
  -2’
  25’
  128’
  119’
  -
  119’
  -22’
  97’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  -
  -
  -
  11’
  -
  73’
  -
  420’
  50’
  221’
  100’
  -
  371’
  -
  371’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  9’
  -
  420’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STruelsen-Holding ApS 23.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Klausdalsbrovej 475B · DK-2730 Herlev 23.07.2018
Skippingevej 24 · DK-4460 Snertinge 23.03.2015 22.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 23.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Søren Graves Truelsen 23.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Graves Truelsen 23.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STruelsen-Holding ApS

Gammel Klausdalsbrovej 475
2730 Herlev

CVR

36695811

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. marts 2015

P-nummer

1020268111

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

soren.truelsen@pharmasphereconsulting.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab for andre selskaber, samt anbringelse af udbytte fra datterselskaber i finansielle aktiver, herunder aktier, anparter og øvrige værdipapirer.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-