Reimich ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. feb. 2015
 • CVR 36693134

Virksomheden Reimich ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Greve. De blev etableret i 23. februar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 99.979 DKK, mens den i 2021 var på 59.290 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 98.913 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jacob Steenberg Reimich.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

99’ DKK

+142%

Egenkapital

41’ DKK

+117%

Omsætning

-

Resultat før skat

99’ DKK

+142%

Årets resultat

202298.913 DKK
2021-233.230 DKK
2020-61.108 DKK
201981.168 DKK
2018-24.611 DKK
2017-74.012 DKK
201631.924 DKK
20151.324 DKK

Likviditetsgrad

109 %

+57%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

22 %

+127%
God

Soliditetsgrad

9 %

+107%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

458’ DKK

+148%

Bruttofortjeneste

100’ DKK

+69%

Gældsforpligtelser

417’ DKK

-1%

Tilgodehavende

453’ DKK

+163%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  100’
  -1’
  -
  -
  99’
  -
  0
  -
  0
  99’
  -
  99’
  -
  99’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  5’
  33’
  228’
  -
  36’
  57’
  453’
  458’
  40’
  1’
  -
  -
  41’
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  62’
  -
  163’
  -
  417’
  458’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Reimich ApS 14.10.2021
Reimich IVS 17.04.2015 13.10.2021
Remich IVS 23.02.2015 16.04.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Gærdehuset 2 · DK-2670 Greve 07.01.2021
Dr Mølle Strandvej 552E · DK-3120 Dronningmølle 01.05.2020 06.01.2021
Spurvevej 124 · DK-4171 Glumsø 20.10.2018 30.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 23.02.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-14 14.10.2021
2015-04-17 17.04.2015 13.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2021
4.000 DKK 23.02.2015 13.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktørerne i forening. 23.02.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Steenberg Reimich 17.03.2020
Matti Lundberg Vedersø 23.02.2015 17.03.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Steenberg Reimich 17.03.2020
Matti Lundberg Vedersø 23.02.2015 17.03.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Reimich ApS

Gærdehuset 2
2670 Greve

CVR

36693134

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. februar 2015

P-nummer

1020261710

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jr@reimich.dk

Telefon

30494343

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed i Danmark, specielt indenfor området opførelse/opstilling af samt vedligeholdelse af legepladser, faldunderlag og udendørsarealer herunder parkanlæg, brolægninger mm.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktørerne i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-