SMXQ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. maj 2008
 • CVR 31431743

Virksomheden SMXQ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Glumsø. De blev etableret i 8. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.044 DKK, mens den i 2022 var på -4.954 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 211.448 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

211’ DKK

+155%

Egenkapital

959’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

214’ DKK

+157%

Årets resultat

2023211.448 DKK
202282.946 DKK
202188.835 DKK
202057.071 DKK
2019466.381 DKK
2018174.519 DKK
2017167.989 DKK
2016183.180 DKK
201594.766 DKK
201428.588 DKK
2013-242.437 DKK
20121.119 DKK

Likviditetsgrad

131 %

-23%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

79 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.215’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

334’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  15’
  -
  -
  15’
  214’
  -
  214’
  -
  211’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  881’
  881’
  -
  -
  -
  86’
  248’
  334’
  1.215’
  125’
  128’
  100’
  -
  959’
  -
  959’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  256’
  1.215’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SMXQ HOLDING ApS 08.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Spurvevej 126 · DK-4171 Glumsø 20.10.2018
Spurvevej 126 · DK-4171 Glumsø 08.05.2008 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 08.05.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-28 28.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 28.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Matti Lundberg Vedersø 08.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Matti Lundberg Vedersø 08.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SMXQ HOLDING ApS

Spurvevej 126
4171 Glumsø

CVR

31431743

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. maj 2008

P-nummer

1014432473

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-