Hoffmann Studio ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. mar. 2015
 • CVR 36683708

Virksomheden Hoffmann Studio ApS befinder sig i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design" og har adresse i Ry. De blev etableret i 16. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 263.560 DKK, mens den i 2022 var på -14.366 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.358 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Pernille Hoffmann Køppen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+82%

Egenkapital

-145’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

+82%

Årets resultat

2023-4.358 DKK
2022-23.978 DKK
202180.912 DKK
202093.130 DKK
2019-207.064 DKK
201888.274 DKK
2017-127.240 DKK
2016-94.228 DKK

Likviditetsgrad

54 %

+35%
Svag

Afkastningsgrad

1 %

+109%
Svag

Soliditetsgrad

-76 %

+40%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

191’ DKK

+73%

Bruttofortjeneste

264’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

181’ DKK

+81%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  264’
  -261’
  -
  -
  2’
  -
  -8’
  -
  -8’
  -5’
  -
  -5’
  -1’
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  11’
  -
  102’
  31’
  -
  -
  181’
  191’
  50’
  -195’
  -
  -
  -145’
  -
  -145’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  81’
  -
  42’
  -
  336’
  191’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hoffmann Studio ApS 01.07.2018
Med p ApS 16.03.2015 30.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Gl Saltenvej 2 · DK-8680 Ry 30.03.2020
Bakkelyvej 2 · DK-8680 Ry 18.04.2018 29.03.2020
Gl Saltenvej 2 · DK-8680 Ry 16.03.2015 17.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
741020 Kommunikationsdesign og grafisk design 01.04.2015
999999 Uoplyst 16.03.2015 31.03.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-07-01 01.07.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Pernille Hoffmann Køppen 16.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pernille Hoffmann Køppen 16.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hoffmann Studio ApS

Gl Saltenvej 2
8680 Ry

CVR

36683708

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. marts 2015

P-nummer

1020236392

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741020
Kommunikationsdesign og grafisk design

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pernille@hoffmann-studio.com

Telefon

31387786

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som webshop, virksomhed med udvikling, produktion og salg af brugskunst, designvare og grafiske produkter samt investerings- og konsulent¬virk¬som¬hed samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-