Hoffmann Køppen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. mar. 2015
 • CVR 36683627

Virksomheden Hoffmann Køppen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ry. De blev etableret i 13. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.688 DKK, mens den i 2022 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.688 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-64%

Egenkapital

-38’ DKK

-30%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

-64%

Årets resultat

2023-8.688 DKK
2022-5.285 DKK
2021-4.418 DKK
2020-4.656 DKK
2019-4.160 DKK
2018-3.750 DKK
2017-3.750 DKK
2016-54.670 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-99%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  -89’
  -
  -
  -38’
  -
  -38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  -
  -
  -
  7’
  -
  38’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hoffmann Køppen Holding ApS 13.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Gl Saltenvej 2 · DK-8680 Ry 13.03.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 13.03.2015 18.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
51.670 DKK 13.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 13.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Pernille Hoffmann Køppen 13.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pernille Hoffmann Køppen 13.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hoffmann Køppen Holding ApS

Gl Saltenvej 2
8680 Ry

CVR

36683627

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. marts 2015

P-nummer

1020236287

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, at drive investerings- og konsulentvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

51.670 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-