NN2 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. feb. 2015
 • CVR 36545399

Virksomheden NN2 ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Valby. De blev etableret i 8. februar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 696.472 DKK, mens den i 2022 var på 303.789 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 107.991 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Nasser Mohamed Abdel Wahhab Mohamed.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

108’ DKK

+143%

Egenkapital

-42’ DKK

+79%

Omsætning

-

Resultat før skat

138’ DKK

+155%

Årets resultat

2023107.991 DKK
2022-250.721 DKK
2021-180.341 DKK
2020-90.384 DKK
201911.737 DKK
201890.448 DKK
2017-45.523 DKK
2016-6.103 DKK

Likviditetsgrad

49 %

+40%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

32 %

+146%
God

Soliditetsgrad

-10 %

+82%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

432’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

696’ DKK

+129%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

234’ DKK

+18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  696’
  -521’
  -37’
  -
  138’
  -
  -
  -
  -
  138’
  -
  138’
  -30’
  108’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  83’
  -
  121’
  -
  -
  76’
  76’
  197’
  131’
  20’
  -
  -
  83’
  234’
  432’
  50’
  -92’
  -
  -
  -42’
  -
  -42’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  -
  474’
  432’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NN2 ApS 08.02.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Valby Langgade 126 · DK-2500 Valby 30.09.2018
Valby Langgade 126 · DK-2500 Valby 08.02.2015 29.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 08.02.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-05 05.06.2017
2015-02-08 08.02.2015 04.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.02.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 08.02.2015

Direktører

Navn Fra Til
Nasser Mohamed Abdel Wahhab Mohamed 04.04.2017
Noheir Ahmed Makram Ahmed Abdel Samed 08.02.2015 04.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NN2 ApS

Valby Langgade 126
2500 Valby

CVR

36545399

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. februar 2015

P-nummer

1020167935

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restaurant, bar, cafe o.l.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-