SUN MOON STAR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2014
 • CVR 36507403

Virksomheden SUN MOON STAR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København Ø. De blev etableret i 15. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -54.633 DKK, mens den i 2021 var på -19.934 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.079.392 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.079’ DKK

+52%

Egenkapital

6.814’ DKK

+70%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.079’ DKK

+49%

Årets resultat

20222.079.392 DKK
20211.364.565 DKK
20201.326.090 DKK
2019915.051 DKK
2018943.049 DKK
2017547.790 DKK
2016135.548 DKK
2015538.743 DKK

Likviditetsgrad

6.661 %

+68%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.842’ DKK

+69%

Bruttofortjeneste

-55’ DKK

-174%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.902’ DKK

+65%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -55’
  -
  -
  -
  -55’
  135’
  -146’
  -
  -11’
  2.079’
  -
  2.079’
  -
  2.079’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.941’
  4.941’
  -
  -
  -
  -
  1.879’
  1.902’
  6.842’
  81’
  2.993’
  118’
  -
  6.814’
  -
  6.814’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  29’
  6.842’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SUN MOON STAR HOLDING ApS 15.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Upsalagade 4 · DK-2100 København Ø 27.04.2023
Krudtløbsvej 2D · DK-1439 København K 16.01.2020 26.04.2023
Krudtløbsvej 2D · DK-1439 København K 02.10.2019 15.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 15.12.2014 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-10-14 14.10.2022
2014-12-15 15.12.2014 13.10.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
81.000 DKK 14.10.2022
80.000 DKK 15.12.2014 13.10.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Frederik Bjerregaard Sørensen 15.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frederik Bjerregaard Sørensen 15.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SUN MOON STAR HOLDING ApS

Upsalagade 4
2100 København Ø

CVR

36507403

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2014

P-nummer

1020113266

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

fb@moon-international.com

Telefon

24242143

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holding-selskab og eje anparter i Moon ApS / eller andre helt eller delvist ejede selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

81.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller