PDH HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. dec. 2014
 • CVR 36474378

Virksomheden PDH HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skagen. De blev etableret i 22. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 512.074 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

512’ DKK

+122%

Egenkapital

4.308’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

450’ DKK

+80%

Årets resultat

2022512.074 DKK
2021230.316 DKK
2020-764.321 DKK
2019388.334 DKK
2018278.557 DKK
2017411.991 DKK
2016232.215 DKK
2015814.346 DKK
20141.127.506 DKK

Likviditetsgrad

754 %

-89%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-27%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.641’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.514’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -15’
  33’
  -298’
  730’
  465’
  450’
  -
  450’
  -62’
  512’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.127’
  -
  -
  2.127’
  2.127’
  -
  -
  1.589’
  6’
  32’
  2.514’
  4.641’
  50’
  2.943’
  500’
  -
  4.308’
  -
  4.308’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  333’
  4.641’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PDH HOLDING ApS 22.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Olaviusvej 2 · DK-9990 Skagen 02.01.2020
Storegade 9 · DK-8850 Bjerringbro 22.12.2014 01.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 23.12.2014
999999 Uoplyst 22.12.2014 22.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-22 22.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.12.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 22.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Per Dybkjær Hounsgaard 22.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Dybkjær Hounsgaard 22.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PDH HOLDING ApS

Olaviusvej 2
9990 Skagen

CVR

36474378

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. december 2014

P-nummer

1020010017

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

per@phtrading.dk

Telefon

24628682

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja