TOMMY NYGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2014
 • CVR 36463333

Virksomheden TOMMY NYGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 10. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.579 DKK, mens den i 2021 var på -5.628 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.801.217 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.801’ DKK

+32%

Egenkapital

15.234’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.827’ DKK

+33%

Årets resultat

20221.801.217 DKK
20211.361.344 DKK
20201.662.155 DKK
20191.344.930 DKK
20181.372.297 DKK
20171.364.869 DKK
2016961.546 DKK
2015658.077 DKK
2014927.433 DKK

Likviditetsgrad

2.160 %

-98%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

15.569’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.219’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  106’
  -5’
  20’
  121’
  1.827’
  -
  1.827’
  -
  1.801’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8.350’
  -
  -
  8.350’
  8.350’
  -
  -
  6.652’
  -
  29’
  7.219’
  15.569’
  80’
  11.323’
  118’
  -
  15.234’
  -
  15.234’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  2’
  334’
  15.569’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TOMMY NYGAARD HOLDING ApS 10.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
E Christensens Vej 4 · DK-7430 Ikast 10.12.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-10 10.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 10.12.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 10.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Nygaard 10.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Nygaard 10.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TOMMY NYGAARD HOLDING ApS

E Christensens Vej 4
7430 Ikast

CVR

36463333

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2014

P-nummer

1019986817

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tommy@auto-ikast.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i kapitalandele samt øvrige passive investeringer og aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej