MØLLEPARKEN, GRENAA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. nov. 2014
 • CVR 36437669

Virksomheden MØLLEPARKEN, GRENAA ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Grenaa. De blev etableret i 19. november 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 139.071 DKK, mens den i 2022 var på 187.409 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 45.990 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Børge Jørgensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

-42%

Egenkapital

876’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

58’ DKK

-44%

Årets resultat

202345.990 DKK
202279.974 DKK
202199.331 DKK
2020127.707 DKK
2019121.413 DKK
201894.786 DKK
2017152.367 DKK
2016120.529 DKK
2015-15.976 DKK

Likviditetsgrad

26 %

+25%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-33%
Svag

Soliditetsgrad

21 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.077’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

139’ DKK

-26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

774’ DKK

+29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  139’
  -
  -27’
  -
  112’
  -
  -54’
  -
  -54’
  58’
  -
  58’
  -12’
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.303’
  -
  -
  -
  -
  3.303’
  -
  28’
  -
  -
  747’
  774’
  4.077’
  50’
  826’
  -
  -
  876’
  -
  876’
  231’
  231’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  -
  2.970’
  4.077’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MØLLEPARKEN, GRENAA ApS 19.11.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Rosenbakken 8 · DK-8500 Grenaa 19.11.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.12.2014
999999 Uoplyst 19.11.2014 30.11.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-19 19.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.11.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et flertal i bestyrelsen. 19.11.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Ole Bregnhøj Fast 19.11.2014
Lillian Skjødt Fast 19.11.2014
Ilse Marie Jørgensen 19.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Ole Bregnhøj Fast 19.11.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Børge Jørgensen 19.11.2014
Ole Bregnhøj Fast 19.11.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MØLLEPARKEN, GRENAA ApS

Rosenbakken 8
8500 Grenaa

CVR

36437669

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. november 2014

P-nummer

1019907445

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i ejendomme samt drift heraf og anden investeringsaktivitet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et flertal i bestyrelsen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej