Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 13. sep. 2011
 • CVR 33948794

Virksomheden Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 13. september 2011 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 12.977.993 DKK, mens den i 2021 var på 12.037.920 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 600.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 25 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jens Villemann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

600’ DKK

0%

Egenkapital

1.350’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022600.000 DKK
2021600.000 DKK
20201.800.000 DKK
201960.000 DKK
201860.000 DKK
201760.000 DKK
201660.000 DKK
2015100.000 DKK
2014100.000 DKK
2013100.000 DKK
2012100.000 DKK

Likviditetsgrad

121 %

-5%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

8 %

-19%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

17 %

-19%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

7.717’ DKK

+23%

Bruttofortjeneste

12.978’ DKK

+8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.717’ DKK

+23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  12.978’
  -12.371’
  -
  -
  607’
  15’
  -23’
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  600’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.592’
  -
  209’
  2.833’
  7.717’
  7.717’
  750’
  -
  600’
  -
  1.350’
  -
  1.350’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  472’
  1.583’
  6.367’
  7.717’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 01.10.2016
ANDERSEN & VILLEMANN ØST STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 30.12.2013 30.09.2016
ANDERSEN & VILLEMANN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 13.09.2011 29.12.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Torvet 7 · DK-8600 Silkeborg 30.11.2016
Hedebyvej 3 · DK-8600 Silkeborg 30.12.2013 29.11.2016
Nørregade 15 · DK-9632 Møldrup 13.09.2011 29.12.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 13.09.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-01-01 01.01.2024
2016-11-30 30.11.2016 31.12.2023
2016-10-01 01.10.2016 29.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 01.01.2024
750.000 DKK 30.11.2016 31.12.2023
500.000 DKK 13.09.2011 29.11.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 31.03.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Bjarne Holm Simonsen 30.11.2016
Michael Daugaard Hansen 30.11.2016
Ulrik Kølbæk Alminde 30.11.2016 11.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jens Villemann 13.09.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Daugaard Hansen 30.11.2016
Jens Villemann 13.09.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Torvet 7
8600 Silkeborg

CVR

33948794

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

13. september 2011

P-nummer

1017139890

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ANDERSEN & VILLEMANN ØST STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jvn@krestonsr.dk

Telefon

41146652

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed omfattende revision af regnskaber m.v samt rådgivning og assistance i forbindelse hermed og inden for tilgrænsende områder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

25

Reklamebeskyttelse

Ja