Zonen.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. okt. 2014
 • CVR 36414855

Virksomheden Zonen.dk ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 13. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.475 DKK, mens den i 2022 var på -9.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -515 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+94%

Egenkapital

29’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

+62%

Årets resultat

2023-515 DKK
2022-9.152 DKK
2021-877 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

12 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-6 %

+61%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

51 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

57’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+61%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -3’
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  -
  54’
  54’
  -
  -
  -
  -
  0
  3’
  57’
  40’
  -11’
  -
  -
  29’
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  57’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Zonen.dk ApS 22.12.2020
ZONEN.DK IVS 24.10.2014 21.12.2020
ZONEN.DK IVS UNDER STIFTELSE 13.10.2014 23.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Udsigten 17 · DK-8960 Randers SØ 24.10.2014
Udsigten 17 · DK-8960 Randers SØ 13.10.2014 23.10.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 13.10.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-22 22.12.2020
2014-10-24 24.10.2014 21.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.12.2020
4.000 DKK 24.10.2014 21.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Nybo Stenager 13.10.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
RAB Revision ApS 27.02.2020
Revisionsfirmaet 08.08.2020 ApS 13.10.2014 27.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Diana Kvist Jensen 13.10.2014 09.07.2020
Bjarne Nybo Stenager 13.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Zonen.dk ApS

Udsigten 17
8960 Randers SØ

CVR

36414855

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. oktober 2014

P-nummer

1019833190

Moderselskab

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed. Ansættelse af zoneterapeuter og andre RAB behandlere og drive behandlervirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-