Revisionsfirmaet 08.08.2020 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. nov. 2007
 • CVR 31060907

Virksomheden Revisionsfirmaet 08.08.2020 ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 14. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2024 på -1.000 DKK, mens den i 2023 var på 3.066 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -327 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-114%

Egenkapital

43’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

-133%

Årets resultat

2024-327 DKK
20232.387 DKK
2022-348.996 DKK
20214.037 DKK
202021.237 DKK
201914.061 DKK
201870.917 DKK
201736.789 DKK
201611.260 DKK
201517.652 DKK
201426.388 DKK
201318.669 DKK
20129.253 DKK

Likviditetsgrad

135 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-133%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

26 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

169’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-133%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

169’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2024
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -1’
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2024
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  168’
  1’
  169’
  169’
  125’
  -82’
  -
  -
  43’
  -
  43’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  126’
  -
  126’
  169’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Revisionsfirmaet 08.08.2020 ApS 08.08.2020
REGNEZONE ApS 14.11.2007 07.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Udsigten 17 · DK-8960 Randers SØ 14.11.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 02.01.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 01.01.2008
980000 Uoplyst 14.11.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-08 08.08.2020
2007-11-14 14.11.2007 07.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 14.11.2007

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Nybo Stenager 14.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarne Nybo Stenager 09.07.2020
Diana Kvist Jensen 14.12.2009 09.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Revisionsfirmaet 08.08.2020 ApS

Udsigten 17
8960 Randers SØ

CVR

31060907

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. november 2007

P-nummer

1013779968

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

86496595

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive drvisor- og konsulentvirskomhed. Edb, handel og service

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-