MANFLEX ApS

 • APS
 • Etableret 15. sep. 2014
 • CVR 36197617
NORMAL

Virksomheden MANFLEX ApS befinder sig i branchen "Vikarbureauer" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 15. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 9.816.580 DKK, mens den i 2020 var på 4.719.600 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.236.227 DKK.

Medarbejderstaben består af 150 personer, hvor direktionen bl.a. består af Tim Udby Graugaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.236’ DKK

+234%

Egenkapital

5.631’ DKK

+135%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20214.236.227 DKK
20201.267.301 DKK
2019577.399 DKK
2018673.859 DKK
20171.784.217 DKK
20161.291.896 DKK
201564.382 DKK

Likviditetsgrad

184 %

+11%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

46 %

+64%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.292’ DKK

+43%

Bruttofortjeneste

9.817’ DKK

+108%

Gældsforpligtelser

6.661’ DKK

+8%

Tilgodehavende

12.281’ DKK

+44%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  9.817’
  -30.511’
  -
  -
  -
  6’
  -27’
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -1.209’
  4.236’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  12’
  30’
  8.620’
  -
  99’
  3.514’
  12.281’
  12.292’
  50’
  1.581’
  4.000’
  -
  5.631’
  -
  5.631’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.217’
  269’
  6.268’
  6.661’
  12.292’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MANFLEX ApS 15.09.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Håbets Allé 26A · DK-2700 Brønshøj 29.10.2018
Håbets Allé 26 · DK-2700 Brønshøj 08.06.2016 28.10.2018
Undalsvej 3 · DK-3300 Frederiksværk 11.05.2015 07.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
782000 Vikarbureauer 15.09.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.09.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

MANFLEX ApS

Håbets Allé 26
2700 Brønshøj

CVR

36197617

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2014

P-nummer

1019718472

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

782000
Vikarbureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

post@manflex.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med mandskabsudlejning på vikarbasis, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

150

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

 • Tim Udby Graugaard

Bestyrelse

-

Stiftere

 • P.S. INVEST AF 2012 ApS