P.S. INVEST AF 2012 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. nov. 2012
 • CVR 34735964

Virksomheden P.S. INVEST AF 2012 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 6. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -2.750 DKK, mens den i 2020 var på -4.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.936 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+6%

Egenkapital

14’ DKK

-17%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-3’ DKK

+27%

Årets resultat

2021-2.936 DKK
2020-3.120 DKK
2019-2.374 DKK
2018-4.869 DKK
2017-45.104 DKK
2016-102 DKK
2015-47.730 DKK
2014-51.380 DKK
2013-10 DKK

Likviditetsgrad

84 %

+2%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+41%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

6 %

-29%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

238’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

188’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -3’
  -
  -
  3’
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  152’
  188’
  238’
  50’
  -3’
  -
  -33’
  14’
  -
  14’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  119’
  -
  -
  -
  -
  105’
  224’
  238’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
P.S. INVEST AF 2012 ApS 06.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Snogegårdsvej 101 · DK-2860 Søborg 06.11.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 06.11.2012 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-31 31.12.2018
2013-03-01 01.03.2013 30.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.02.2019
80.000 DKK 06.11.2012 08.02.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 31.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør 01.03.2013 01.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Charlie Sødahl Rasmussen 06.06.2020
Tommy Svensson 31.12.2018 14.05.2020
Tommy Svensson 01.03.2017 01.12.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Chantal Michella Søborg Svensson 01.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Chantal Michella Søborg Svensson 06.11.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

P.S. INVEST AF 2012 ApS

Snogegårdsvej 101
2860 Søborg

CVR

34735964

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. november 2012

P-nummer

1018063499

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • ZENITH SERVICE ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investeringer, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-