SOLRØD BIOGAS A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 28. maj 2014
 • CVR 35862951

Virksomheden SOLRØD BIOGAS A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af gas" og har adresse i Lille Skensved. De blev etableret i 28. maj 2014 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 6.747.162 DKK, mens den i 2021 var på 6.946.377 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.263.079 DKK.

Medarbejderstaben består af 6 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kaj Holm Rasmussen. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Niels Emil Haulund Hörup.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.263’ DKK

+82%

Egenkapital

21.833’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.620’ DKK

+82%

Årets resultat

20221.263.079 DKK
2021694.373 DKK
2020-70.381 DKK
2019-6.246.474 DKK
20183.568.052 DKK
20174.071.064 DKK
20163.992.972 DKK
2015-1.352.626 DKK
2014-87.411 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

3 %

+3%
Svag

Soliditetsgrad

29 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

76.600’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

6.747’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

53.117’ DKK

-13%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  6.747’
  -366’
  -4.120’
  -
  2.261’
  85’
  -727’
  -
  -641’
  1.620’
  -
  1.620’
  -357’
  1.263’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  2.728’
  2.728’
  -
  -
  -
  67.257’
  -
  -
  -
  -
  69.985’
  -
  9’
  -
  -
  6.566’
  -
  76.600’
  16.000’
  5.833’
  -
  -
  21.833’
  -
  21.833’
  1.650’
  1.650’
  -
  -
  -
  -
  45.963’
  -
  5.226’
  -
  -
  741’
  -
  7.154’
  76.600’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SOLRØD BIOGAS A/S 28.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Åmarken 6 · DK-4623 Lille Skensved 27.02.2020
Åmarken 6 · DK-4623 Lille Skensved 04.11.2015 26.02.2020
Solrød Center 1 · DK-2680 Solrød Strand 15.10.2014 03.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
352100 Fremstilling af gas 01.07.2014
999999 Uoplyst 28.05.2014 30.06.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-28 28.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
16.000.000 DKK 28.05.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør. 28.05.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henning Christiansen 01.01.2022
Jannik Skriver Jensen 01.01.2022
Erik Steen Larsholt 01.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Kaj Holm Rasmussen 01.03.2015
Jens Fuglsang Bach 28.05.2014 01.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kaj Holm Rasmussen 28.05.2014 28.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SOLRØD BIOGAS A/S

Åmarken 6
4623 Lille Skensved

CVR

35862951

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

28. maj 2014

P-nummer

1019426277

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

352100
Fremstilling af gas

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@solrodbiogas.dk

Telefon

88445400

Formål

Selskabets formål er at etablere og drive et biogasanlæg mv. med henblik på energifremstilling til kollektiv varmeforsyning ved anvendelse af råvarer, der støtter opfyldelsen af klima, miljø- og affaldsbortskaffelsesformål og hermed beslægtede formål. Selskabet kan løse opgaverne i samarbejde med offentlige myndigheder og selskaber samt private virksomheder. Så længe kommuner er aktionærer i selskabet, skal selskabet iagttage de regler, der følger af den kommunale deltagelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør.

Registeret kapital

16.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

6

Reklamebeskyttelse

Ja