RICT 01 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 2014
 • CVR 35861947

Virksomheden RICT 01 ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i København S. De blev etableret i 15. maj 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -283 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+38%

Egenkapital

60’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

+38%

Årets resultat

2023-283 DKK
2022-459 DKK
20210 DKK
2020-1.462 DKK
2019-79.462 DKK
2018-79.535 DKK
2017512.465 DKK
201673.953 DKK
2015234.128 DKK

Likviditetsgrad

201 %

0%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

50 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

120’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

120’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  0
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  74’
  120’
  120’
  40’
  20’
  -
  -
  60’
  -
  60’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  120’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RICT 01 ApS 05.10.2021
RICT 01 IVS 15.05.2014 04.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Halfdansgade 31 · DK-2300 København S 15.05.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 14.08.2017
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 01.06.2014 13.08.2017
999999 Uoplyst 15.05.2014 31.05.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-05 05.10.2021
2014-05-15 15.05.2014 04.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.10.2021
1.000 DKK 15.05.2014 04.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 15.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lars Ravn-Larsen 02.04.2016
Lars Ravn-Larsen 15.05.2014 26.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Ravn-Larsen 15.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RICT 01 ApS

Halfdansgade 31
2300 København S

CVR

35861947

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 2014

P-nummer

1019424045

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • RICT Drift 01 ApS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

l.ravn.larsen@gmail.com

Telefon

26281432

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe og sælge tjeneste ydelser til andre virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-