RICT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. feb. 2014
 • CVR 35816844

Virksomheden RICT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København S. De blev etableret i 15. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.005 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-338%

Egenkapital

570’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-3’ DKK

-338%

Årets resultat

2023-2.005 DKK
2022-458 DKK
2021-215 DKK
20200 DKK
2019-23.600 DKK
20180 DKK
2017590.102 DKK
2016-4.170 DKK
2015270.982 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

570’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

569’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -3’
  -
  -3’
  -1’
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  1’
  1’
  -
  -
  -
  200’
  299’
  569’
  570’
  40’
  530’
  -
  -
  570’
  -
  570’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  570’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RICT HOLDING ApS 05.10.2021
RICT HOLDING IVS 15.02.2014 04.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Halfdansgade 31 · DK-2300 København S 15.02.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 02.04.2016
999999 Uoplyst 15.02.2014 01.04.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-05 05.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.10.2021
5.000 DKK 15.02.2014 04.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 15.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lars Ravn-Larsen 02.04.2016
Lars Ravn-Larsen 15.02.2014 27.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Ravn-Larsen 15.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RICT HOLDING ApS

Halfdansgade 31
2300 København S

CVR

35816844

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. februar 2014

P-nummer

1019263181

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapital andele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-