KLUTTE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. maj 2014
 • CVR 35845755

Virksomheden KLUTTE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 2. maj 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.696 DKK, mens den i 2021 var på 96 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.254.934 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.255’ DKK

-12%

Egenkapital

7.031’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.208’ DKK

-14%

Årets resultat

20222.254.934 DKK
20212.565.073 DKK
20202.114.650 DKK
20191.685.025 DKK
20181.587.131 DKK
2017707.974 DKK
2016405.435 DKK
2015890.150 DKK
2014247.561 DKK

Likviditetsgrad

1.556 %

-39%
God

Afkastningsgrad

-0 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.263’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.608’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -15’
  16’
  -216’
  2.422’
  2.222’
  2.208’
  -
  2.208’
  -
  2.255’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.612’
  -
  -
  3.655’
  3.655’
  -
  -
  -
  10’
  945’
  3.608’
  7.263’
  50’
  5.813’
  600’
  -
  7.031’
  -
  7.031’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  117’
  -
  -
  -
  15’
  100’
  232’
  7.263’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLUTTE HOLDING ApS 02.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Ewaldsvej 20B · DK-8600 Silkeborg 31.07.2020
Valdemarsgade 12 · DK-8600 Silkeborg 29.01.2019 30.07.2020
Mysundevej 16 · DK-8600 Silkeborg 30.03.2017 28.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 02.05.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-02 02.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.05.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 02.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Mogensen 02.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Mogensen 02.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLUTTE HOLDING ApS

Ewaldsvej 20
8600 Silkeborg

CVR

35845755

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. maj 2014

P-nummer

1019367106

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

km@betterbanners.com

Telefon

27848009

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, udøve ejerbeføjelser og drive formueforvaltning i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller