PEL INVEST HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. maj 2014
 • CVR 35844376

Virksomheden PEL INVEST HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejstrup. De blev etableret i 1. maj 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.875 DKK, mens den i 2021 var på -18.211 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 732.209 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

732’ DKK

-62%

Egenkapital

6.506’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

614’ DKK

-69%

Årets resultat

2022732.209 DKK
20211.951.659 DKK
2020549.430 DKK
2019933.106 DKK
2018728.056 DKK
2017317.416 DKK
2016341.644 DKK
2015117.091 DKK
201472.638 DKK

Likviditetsgrad

2.076 %

+2%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.818’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

+29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.475’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -541’
  1.165’
  626’
  614’
  -
  614’
  -119’
  732’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  343’
  -
  -
  343’
  343’
  -
  -
  4’
  -
  1.312’
  6.475’
  6.818’
  50’
  6.338’
  118’
  -
  6.506’
  -
  6.506’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  312’
  6.818’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PEL INVEST HOLDING ApS 01.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Landevejen 89 · DK-5882 Vejstrup 26.09.2022
Landevejen 89 · DK-5882 Vejstrup 20.02.2019 25.09.2022
Landevejen 89 · DK-5882 Vejstrup 31.01.2019 19.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.05.2014
999999 Uoplyst 01.05.2014 05.05.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-01 01.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.05.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 01.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Poul Erik Larsen 01.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Erik Larsen 01.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PEL INVEST HOLDING ApS

Landevejen 89
5882 Vejstrup

CVR

35844376

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. maj 2014

P-nummer

1019360519

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller