HAUGE PRODUKTIONS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. mar. 2014
 • CVR 35806407

Virksomheden HAUGE PRODUKTIONS ApS befinder sig i branchen "Selvstændigt udøvende scenekunstnere" og har adresse i Saltum. De blev etableret i 18. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 7.337 DKK, mens den i 2022 var på 22.946 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.413 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-352%

Egenkapital

26’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-11’ DKK

-348%

Årets resultat

2023-8.413 DKK
20223.342 DKK
20210 DKK
20201.093 DKK
2019793 DKK
20181.399 DKK
20177.454 DKK
2016-10.355 DKK
2015-826 DKK
2014-18.254 DKK

Likviditetsgrad

13 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

-156%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

9 %

-21%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

307’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

7’ DKK

-68%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

38’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  7’
  -
  -13’
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’
  -11’
  -
  -11’
  -2’
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  269’
  -
  -
  -
  -
  269’
  -
  -
  -
  -
  11’
  38’
  307’
  50’
  -24’
  -
  -
  26’
  -
  26’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  281’
  307’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HAUGE PRODUKTIONS ApS 18.03.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Nielsmindevej 2 · DK-9493 Saltum 18.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere 18.03.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-18 18.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.03.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Hans Haukenæs Nybråten 08.05.2014
Søren Clausen Villadsen 18.03.2014 08.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Haukenæs Nybråten 27.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HAUGE PRODUKTIONS ApS

Nielsmindevej 2
9493 Saltum

CVR

35806407

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. marts 2014

P-nummer

1019228319

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

900120
Selvstændigt udøvende scenekunstnere

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er lave og optræde med musik samt efter direktions skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-