Funnivation A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 17. mar. 2014
 • CVR 35804404

Virksomheden Funnivation A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 17. marts 2014 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.487 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 9 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kim Bo Skøtt. I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand Kim Bo Skøtt.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

Egenkapital

45’ DKK

-71%

Omsætning

2’ DKK

-56%

Resultat før skat

-5’ DKK

Årets resultat

2022-5.000 DKK
20210 DKK
202084.112 DKK
2019118.281 DKK
201846.891 DKK
201749.258 DKK
201646.913 DKK
201537.214 DKK
201457.709 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-8 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+71%
God

Overskudsgrad

-230 %

Ikke tilfredsst.

Balance

45’ DKK

-83%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

45’ DKK

-83%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  2’
  -3’
  -
  -
  5’
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  27’
  45’
  45’
  50’
  -5’
  -105’
  105’
  45’
  -
  45’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Funnivation A/S 17.04.2023
REPCO GROUP ApS 17.03.2014 16.04.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Rudolfgårdsvej 8 · DK-8260 Viby J 23.10.2023
Merkurvænget 119 · DK-6710 Esbjerg V 16.11.2022 22.10.2023
Merkurvænget 119 · DK-6710 Esbjerg V 17.03.2014 15.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
466600 Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr 25.10.2022
477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 17.03.2014 24.10.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-02-20 20.02.2024
2023-04-17 17.04.2023 19.02.2024
2022-10-24 24.10.2022 16.04.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
400.000 DKK 17.04.2023
50.000 DKK 17.03.2014 16.04.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. 28.02.2024
Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden 13.12.2022 27.02.2024
Selskabet tegnes af 1 direktør 17.03.2014 12.12.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jesper Stormes 06.11.2023
Morten Stig Grønbæk Johansen 06.11.2023
Steffan Lund Eriksen 06.11.2023

Direktører

Navn Fra Til
Morten Stig Grønbæk Johansen 06.11.2023
Carsten Bo Skøtt 24.10.2022
Flemming Ernst Rügge 24.10.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Stig Grønbæk Johansen 06.12.2023
Morten Stig Grønbæk Johansen 06.12.2023 13.12.2023
Carsten Bo Skøtt 24.10.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Funnivation A/S

Rudolfgårdsvej 8
8260 Viby J

CVR

35804404

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

17. marts 2014

P-nummer

1019222663

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466600
Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

logistics@funnivation.com

Telefon

40279902

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

400.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

9

Reklamebeskyttelse

Ja