WAVEPISTON A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 5. mar. 2014
 • CVR 35680829

Virksomheden WAVEPISTON A/S befinder sig i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 5. marts 2014 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 2.910.456 DKK, mens den i 2020 var på 1.370.212 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.056.551 DKK.

Medarbejderstaben består af 10 personer, hvor direktionen bl.a. består af Michael Henriksen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jesper Højer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5.057’ DKK

-245%

Egenkapital

12.430’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4.289’ DKK

-40%

Årets resultat

2021-5.056.551 DKK
2020-1.465.588 DKK
2019-565.214 DKK
2018-468.995 DKK
2017-232.366 DKK
2016279.946 DKK
2015-520.466 DKK
2014-27.139 DKK

Likviditetsgrad

469 %

-70%
God

Afkastningsgrad

-20 %

-68%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

83 %

+61%
God

Overskudsgrad

-

Balance

14.964’ DKK

-39%

Bruttofortjeneste

2.910’ DKK

+112%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11.889’ DKK

-49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  2.910’
  -5.852’
  -123’
  -
  -3.064’
  1’
  -137’
  -1.088’
  -1.224’
  -4.289’
  -
  -4.289’
  -
  -5.057’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  1.394’
  1.394’
  -
  23’
  -
  23’
  50’
  -
  -
  1.658’
  3.075’
  -
  -
  -
  1.302’
  9.209’
  11.889’
  14.964’
  1.118’
  -12.031’
  -
  -
  12.430’
  -
  12.430’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  954’
  492’
  2.534’
  14.964’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WAVEPISTON A/S 19.03.2015
WAVEPISTON ApS 05.03.2014 18.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Kronborg 3B · DK-3000 Helsingør 03.06.2021
Kronborg 10A · DK-3000 Helsingør 04.06.2019 02.06.2021
Kronborg 1A · DK-3000 Helsingør 20.10.2018 03.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 10.03.2014
999999 Uoplyst 05.03.2014 09.03.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-03 03.02.2023
2022-12-28 28.12.2022 02.02.2023
2022-08-16 16.08.2022 27.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.238.213 DKK 03.02.2023
1.190.604 DKK 28.12.2022 02.02.2023
1.170.919 DKK 16.08.2022 27.12.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 31.03.2015
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 1 - 4 direktører. Selskabet tegnes i det daglige af en direktør, ved usædvanlige og større dispositioner dog af to direktører i forening. 05.03.2014 30.03.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Asger Kej 05.07.2021 30.09.2021
Torben Arnth Nielsen 19.06.2015
Martin von Bülow 19.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Kristian Glejbøl 05.03.2014 19.03.2015
Martin von Bülow 05.03.2014 31.03.2021
Paul Matthew Harder Cohen 05.03.2014 01.11.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
Seedrs Nominees Limited 08.06.2021
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK 25.11.2020
3SIXTY ApS 24.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin von Bülow 05.03.2014 30.11.2020
Michael Henriksen 05.03.2014 30.11.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WAVEPISTON A/S

Kronborg 3
3000 Helsingør

CVR

35680829

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

5. marts 2014

P-nummer

1019200058

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

721900
Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@wavepiston.dk

Telefon

40994040

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udvikle og producere løsninger, rådgive og foretage investeringsvirksomhed i vedvarende energi.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

1.238.213 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

10

Reklamebeskyttelse

Ja