GASEMOSEGAARD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. mar. 2014
 • CVR 35680292

Virksomheden GASEMOSEGAARD ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 10. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 125.490 DKK, mens den i 2022 var på 2.962 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 41.870 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

42’ DKK

+171%

Egenkapital

-67’ DKK

+38%

Omsætning

-

Resultat før skat

42’ DKK

+171%

Årets resultat

202341.870 DKK
2022-59.323 DKK
2021-71.400 DKK
2020-93.432 DKK
2019221.484 DKK
2018-166.862 DKK
201776.036 DKK
2016-47.354 DKK
201569.663 DKK

Likviditetsgrad

22 %

+25%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

10 %

+168%
God

Soliditetsgrad

-15 %

+44%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

438’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

125’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

112’ DKK

+24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  125’
  -
  -82’
  -
  44’
  -
  -2’
  -
  -2’
  42’
  -
  42’
  -
  42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  326’
  -
  326’
  -
  -
  -
  -
  326’
  -
  -
  40’
  -
  71’
  112’
  438’
  50’
  -117’
  -
  -
  -67’
  -
  -67’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  498’
  -
  -
  -
  -
  -
  505’
  438’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GASEMOSEGAARD ApS 10.03.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Lillevang 12 · DK-4100 Ringsted 10.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr 10.03.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-10 10.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.03.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren.   06.02.2018
Selskabet tegnes af direktionen. 10.03.2014 05.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Peter Christian Lindqvist 06.02.2018
Peter Christian Lindqvist 19.06.2016 05.02.2018
Louise Roed Johnsen 10.03.2014 19.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Christian Lindqvist 10.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GASEMOSEGAARD ApS

Lillevang 12
4100 Ringsted

CVR

35680292

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. marts 2014

P-nummer

1019198452

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773100
Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive landbrug samt udleje maskiner.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.  

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-