Lindqvist HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. feb. 2011
 • CVR 33508883

Virksomheden Lindqvist HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 28. februar 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -45.514 DKK, mens den i 2022 var på -392 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.241 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

77’ DKK

> +999%

Egenkapital

977’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-46’ DKK

< -999%

Årets resultat

202377.241 DKK
2022-392 DKK
2021-27 DKK
2020-853 DKK
2019-526.253 DKK
201831.941 DKK
20170 DKK
2016766.616 DKK
2015-438.778 DKK
2014-52.902 DKK
2013352.605 DKK
2012-39.139 DKK

Likviditetsgrad

734 %

+5%
God

Afkastningsgrad

-4 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.123’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-46’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.073’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -46’
  -
  -
  -
  -46’
  0
  -
  -
  0
  -46’
  -
  -46’
  -123’
  77’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  650’
  -
  300’
  1.073’
  1.123’
  80’
  897’
  -
  -
  977’
  -
  977’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  143’
  -
  -
  -
  2’
  -
  146’
  1.123’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lindqvist HOLDING ApS 01.02.2018
PCS GROUP HOLDING ApS 28.02.2011 31.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Lillevang 12 · DK-4100 Ringsted 05.09.2016
Nyvænget 2 · DK-4690 Haslev 28.02.2011 04.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 28.02.2011 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-01 01.02.2018
2013-11-11 11.11.2013 31.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 28.02.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 06.02.2018
Selskabet tegnes af 1 direktør alene. 11.11.2013 02.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Peter Christian Lindqvist 06.02.2018
Peter Christian Lindqvist 28.02.2011 02.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Christian Lindqvist 28.02.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lindqvist HOLDING ApS

Lillevang 12
4100 Ringsted

CVR

33508883

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. februar 2011

P-nummer

1016688289

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele, investeringer, formuepleje samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-