TMEYER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. feb. 2014
 • CVR 35679227

Virksomheden TMEYER ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i København K. De blev etableret i 7. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 116.027 DKK, mens den i 2022 var på 98.496 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.153 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Tobias Bjørn Priisholm Meyer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

-128%

Egenkapital

200’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-118%

Årets resultat

2023-10.153 DKK
202236.737 DKK
20213.978 DKK
2020-21.971 DKK
201997.450 DKK
2018264.735 DKK
2017-188.726 DKK
2016-51.022 DKK
2015259.099 DKK

Likviditetsgrad

386 %

+13%
God

Afkastningsgrad

-6 %

-142%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

74 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

270’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

116’ DKK

+18%

Gældsforpligtelser

70’ DKK

Tilgodehavende

270’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  116’
  -132’
  -
  -
  -16’
  -
  -3’
  10’
  7’
  -8’
  -
  -8’
  -2’
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  269’
  -
  -
  270’
  270’
  40’
  160’
  -
  -
  200’
  -
  200’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  10’
  -
  70’
  270’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TMEYER ApS 20.06.2021
TPM-IT IVS 07.02.2014 19.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Nansensgade 43 · DK-1366 København K 21.05.2017
Flæsketorvet 68 · DK-1711 København V 09.03.2017 20.05.2017
Nansensgade 43 · DK-1366 København K 07.02.2014 08.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 07.03.2014
999999 Uoplyst 07.02.2014 06.03.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-20 20.06.2021
2016-09-30 30.09.2016 19.06.2021
2014-02-07 07.02.2014 29.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.06.2021
10.000 DKK 07.02.2014 19.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 07.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Tobias Bjørn Priisholm Meyer 07.02.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tobias Bjørn Priisholm Meyer 07.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TMEYER ApS

Nansensgade 43
1366 København K

CVR

35679227

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. februar 2014

P-nummer

1019195410

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ANDELSFIBER ApS
 • TMEDIA ApS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulentbistand vedrørende informationsbistand oq hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-