TPM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. feb. 2014
 • CVR 35658831

Virksomheden TPM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 7. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.001 DKK, mens den i 2022 var på -5.016 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -30.672 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-31’ DKK

-243%

Egenkapital

186’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-31’ DKK

-279%

Årets resultat

2023-30.672 DKK
202221.478 DKK
2021-13.194 DKK
2020-17.880 DKK
2019212.446 DKK
2018264.716 DKK
2017-214.625 DKK
2016-67.302 DKK
201591.606 DKK

Likviditetsgrad

3 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

36 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

511’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -16’
  -
  -16’
  -31’
  -
  -31’
  -
  -31’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  -
  -
  500’
  500’
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  511’
  50’
  -24’
  -
  -
  186’
  -
  186’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  269’
  -
  52’
  -
  5’
  -
  326’
  511’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TPM HOLDING ApS 07.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Nansensgade 43 · DK-1366 København K 07.02.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 07.02.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-07 07.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.02.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 07.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Tobias Bjørn Priisholm Meyer 07.02.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tobias Bjørn Priisholm Meyer 07.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TPM HOLDING ApS

Nansensgade 43
1366 København K

CVR

35658831

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. februar 2014

P-nummer

1019116243

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-