MANAO SOFTWARE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. feb. 2014
 • CVR 35675248

Virksomheden MANAO SOFTWARE ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 18. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 30.123 DKK, mens den i 2022 var på -14.788 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 30.531 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

31’ DKK

+286%

Egenkapital

96’ DKK

+46%

Omsætning

-

Resultat før skat

31’ DKK

+286%

Årets resultat

202330.531 DKK
2022-16.371 DKK
2021-29.410 DKK
202047.256 DKK
20192.987 DKK
201814.060 DKK
20176.701 DKK
2016776 DKK
2015-5.954 DKK
2014-4.168 DKK

Likviditetsgrad

33 %

+18%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

13 %

+40%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

762’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

30’ DKK

+304%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

222’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  30’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  31’
  -
  31’
  -
  31’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  540’
  540’
  -
  69’
  -
  -
  152’
  222’
  762’
  50’
  46’
  -
  -
  96’
  -
  96’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  666’
  762’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MANAO SOFTWARE ApS 18.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Jordbrovej 6 · DK-8200 Aarhus N 18.02.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 18.02.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-18 18.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.02.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 18.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Christopher Mosses 18.02.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christopher Mosses 18.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MANAO SOFTWARE ApS

Jordbrovej 6
8200 Aarhus N

CVR

35675248

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. februar 2014

P-nummer

1019180936

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@manaosoftware.com

Telefon

70500101

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med IT, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-