BRICA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2014
 • CVR 35654038

Virksomheden BRICA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 1. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -47.700 DKK, mens den i 2022 var på -7.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.595.110 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.595’ DKK

-2%

Egenkapital

14.116’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.708’ DKK

+18%

Årets resultat

20231.595.110 DKK
20221.623.640 DKK
20211.481.074 DKK
2020992.928 DKK
20191.747.077 DKK
2018842.426 DKK
2017583.743 DKK
2016889.236 DKK
2015335.018 DKK
2014345.183 DKK

Likviditetsgrad

8.940 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-513%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

14.222’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-48’ DKK

-536%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9.526’ DKK

+25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -48’
  -
  -
  -
  -48’
  756’
  -
  1.224’
  1.979’
  1.708’
  -
  1.708’
  -113’
  1.595’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.696’
  -
  -
  4.696’
  4.696’
  -
  -
  2.778’
  648’
  3’
  9.526’
  14.222’
  80’
  13.916’
  120’
  -
  14.116’
  -
  14.116’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  107’
  14.222’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BRICA HOLDING ApS 01.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Højvangsvænge 11 · DK-4000 Roskilde 01.02.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.02.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-01 01.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.02.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Roed Øvre 01.02.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Roed Øvre 01.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BRICA HOLDING ApS

Højvangsvænge 11
4000 Roskilde

CVR

35654038

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2014

P-nummer

1019099071

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

britt@brica.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej