ACURRA INVEST HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2014
 • CVR 35646981

Virksomheden ACURRA INVEST HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksværk. De blev etableret i 22. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.876 DKK, mens den i 2022 var på -49.979 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -52.464 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-52’ DKK

-158%

Egenkapital

-98’ DKK

-115%

Omsætning

-

Resultat før skat

-52’ DKK

-157%

Årets resultat

2023-52.464 DKK
202289.890 DKK
20213.325.719 DKK
2020127.442 DKK
2019-218.945 DKK
2018-477.703 DKK
2017538.668 DKK
2016129.058 DKK
2015-11.143 DKK

Likviditetsgrad

1.398 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-84 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

117’ DKK

-92%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

+74%

Gældsforpligtelser

215’ DKK

-86%

Tilgodehavende

117’ DKK

-91%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  511’
  -376’
  -
  136’
  -52’
  -
  -52’
  -
  -52’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  78’
  -
  -
  117’
  117’
  50’
  -148’
  -
  -
  -98’
  -
  -98’
  -
  -
  -
  -
  -
  207’
  207’
  -
  -
  1’
  -
  7’
  0
  8’
  117’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ACURRA INVEST HOLDING ApS 22.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Lille Kregmevej 58 · DK-3300 Frederiksværk 22.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 22.01.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-29 29.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 29.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jeanne Deleuran Rosted 22.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jeanne Deleuran Rosted 22.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ACURRA INVEST HOLDING ApS

Lille Kregmevej 58
3300 Frederiksværk

CVR

35646981

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2014

P-nummer

1019070146

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej