GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. feb. 1994
 • CVR 17610430

Virksomheden GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 1. februar 1994 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 6.935.814 DKK, mens den i 2022 var på 7.559.788 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.275.437 DKK.

Medarbejderstaben består af 10 personer, hvor direktionen bl.a. består af Per Holtet Bering. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Morten Riise Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.275’ DKK

-45%

Egenkapital

2.769’ DKK

-29%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.638’ DKK

-45%

Årets resultat

20231.275.437 DKK
20222.324.513 DKK
20211.064.783 DKK
2020799.418 DKK
2019812.060 DKK
20181.382.588 DKK
2017960.990 DKK
20161.286.770 DKK
20151.205.415 DKK
20141.134.761 DKK
20131.140.198 DKK
20121.124.721 DKK

Likviditetsgrad

137 %

-16%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

24 %

-37%
God

Soliditetsgrad

40 %

-17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.844’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

6.936’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.573’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  6.936’
  -5.209’
  -95’
  -
  1.631’
  20’
  -13’
  -
  7’
  1.638’
  -
  1.638’
  -362’
  1.275’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  554’
  554’
  -
  150’
  -
  150’
  -
  484’
  -
  568’
  1.272’
  -
  2.182’
  -
  20’
  3.080’
  5.573’
  6.844’
  500’
  1.069’
  1.200’
  -
  2.769’
  -
  2.769’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.075’
  6.844’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB 20.10.2003
GBH REVISION & RÅDGIVNING ApS 19.05.1994 19.10.2003
ApS KBIL 15 NR. 1523 01.02.1994 18.05.1994

Adresse

Adresse Fra Til
M D Madsensvej 13 · DK-3450 Allerød 20.10.2018
M D Madsensvej 13 · DK-3450 Allerød 01.02.1994 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 01.02.1994 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-10-09 09.10.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 14.10.2002
375.000 DKK 01.05.2002 13.10.2002
200.000 DKK 21.02.1994 30.04.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 09.10.2007

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Grete Frese 03.12.2012
Gorm Bjerremand 20.10.2003 09.10.2007
Per Holtet Bering 20.10.2003

Direktører

Navn Fra Til
Morten Riise Andersen 03.10.2002 20.10.2003
Per Holtet Bering 15.08.1998
Gorm Bjerremand 01.02.1994 20.10.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Riise Andersen 06.10.2011
Per Holtet Bering 06.10.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

M D Madsensvej 13
3450 Allerød

CVR

17610430

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. februar 1994

P-nummer

1005907458

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

48143800

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive revisions-, skatte- service- og rådgivningsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

10

Reklamebeskyttelse

Ja