IRT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jan. 2014
 • CVR 35646582

Virksomheden IRT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 17. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 11.075 DKK, mens den i 2021 var på -12.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.937 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

+135%

Egenkapital

-5’ DKK

+51%

Omsætning

-

Resultat før skat

10’ DKK

+146%

Årets resultat

20224.937 DKK
2021-14.197 DKK
2020-4.213 DKK
2019-10.550 DKK
2018-8.742 DKK
2017-7.634 DKK
2016-3.770 DKK
2015-10.500 DKK

Likviditetsgrad

22 %

-35%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-10 %

+39%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

45’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

11’ DKK

+189%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11’ DKK

-51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  10’
  -
  10’
  -5’
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  -
  -
  34’
  34’
  -
  -
  6’
  -
  -
  11’
  45’
  50’
  -55’
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  2’
  34’
  -
  49’
  45’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
IRT HOLDING ApS 17.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Nejedevej 30 · DK-3400 Hillerød 11.03.2021
P.D. Jensens Vej 23 · DK-3540 Lynge 12.12.2019 10.03.2021
Islevdalvej 214 · DK-2610 Rødovre 11.06.2018 11.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-17 17.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 17.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Rene Lars Larsen 17.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rene Lars Larsen 17.01.2014
Songphon Chaovanayothin 17.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

IRT HOLDING ApS

Nejedevej 30
3400 Hillerød

CVR

35646582

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. januar 2014

P-nummer

1019068958

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mizu.trade.rl@gmail.com

Telefon

23494594

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-