ABMB EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jan. 2014
 • CVR 35646086

Virksomheden ABMB EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Kvistgård. De blev etableret i 21. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.960 DKK, mens den i 2022 var på -9.376 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -58.421 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-58’ DKK

-47%

Egenkapital

-163’ DKK

-56%

Omsætning

-

Resultat før skat

-50’ DKK

-6%

Årets resultat

2023-58.421 DKK
2022-39.734 DKK
2021-45.010 DKK
2020-74.918 DKK
2019781.793 DKK
2018375.760 DKK
2017185.856 DKK
201616.417 DKK
201525.335 DKK

Likviditetsgrad

9 %

-54%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-63 %

-90%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-205 %

-181%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

80’ DKK

-45%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

21’ DKK

-55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -38’
  -
  -50’
  -
  0
  -
  0
  -50’
  -
  -50’
  -8’
  -58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  59’
  -
  59’
  -
  -
  -
  -
  59’
  -
  -
  -
  -
  21’
  21’
  80’
  50’
  -213’
  -
  -
  -163’
  -
  -163’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  219’
  -
  -
  -
  -
  23’
  242’
  80’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ABMB EJENDOMME ApS 21.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Kongevejen 292A · DK-3490 Kvistgård 27.11.2018
Gurrevej 149 · DK-3000 Helsingør 08.11.2018 26.11.2018
Gurrevej 149 · DK-3000 Helsingør 30.09.2018 07.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.04.2014
999999 Uoplyst 21.01.2014 31.03.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-21 21.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 21.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Anders Buch 21.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Buch 21.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ABMB EJENDOMME ApS

Kongevejen 292
3490 Kvistgård

CVR

35646086

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. januar 2014

P-nummer

1019066823

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bjarne@revi-huset.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drive udlejningsejendomme

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-