ABMB HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jan. 2008
 • CVR 31178681

Virksomheden ABMB HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kvistgård. De blev etableret i 2. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -13.013 DKK, mens den i 2022 var på -12.052 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -201.219 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-201’ DKK

+40%

Egenkapital

-230’ DKK

-697%

Omsætning

-

Resultat før skat

-201’ DKK

+50%

Årets resultat

2023-201.219 DKK
2022-336.012 DKK
202164.568 DKK
2020-137.983 DKK
2019-113.418 DKK
2018834.339 DKK
2017575.213 DKK
2016344.836 DKK
2015180.586 DKK
2014160.146 DKK
2013296.955 DKK
2012266.015 DKK

Likviditetsgrad

80 %

-18%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

-22%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-25 %

-802%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

934’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

934’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  1’
  -189’
  -
  -188’
  -201’
  -
  -201’
  0
  -201’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  616’
  -
  6’
  934’
  934’
  125’
  -355’
  -
  -
  -230’
  -
  -230’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.156’
  1.164’
  934’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ABMB HOLDING ApS 02.01.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Kongevejen 292A · DK-3490 Kvistgård 27.11.2018
Gurrevej 149 · DK-3000 Helsingør 08.11.2018 26.11.2018
Gurrevej 149 · DK-3000 Helsingør 30.09.2018 07.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 02.01.2008 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-01-02 02.01.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør alene 02.01.2008

Direktører

Navn Fra Til
Anders Buch 02.01.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Buch 03.08.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ABMB HOLDING ApS

Kongevejen 292
3490 Kvistgård

CVR

31178681

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. januar 2008

P-nummer

1014107408

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller