NOMAD LIVING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jan. 2014
 • CVR 35645268

Virksomheden NOMAD LIVING ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst" og har adresse i København K. De blev etableret i 17. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 5.000 DKK, mens den i 2022 var på 5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 6.015 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6’ DKK

+123%

Egenkapital

178’ DKK

+3%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

7’ DKK

+128%

Årets resultat

20236.015 DKK
2022-26.640 DKK
20213.672 DKK
202015.279 DKK
201915.565 DKK
201815.600 DKK
201715.600 DKK
201615.380 DKK
201514.707 DKK
2014-56.722 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

2 %

-3%
Svag

Soliditetsgrad

85 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

210’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

32’ DKK

0%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  5’
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  2’
  2’
  7’
  -
  7’
  -1’
  6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  210’
  -
  -
  210’
  210’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  210’
  160’
  18’
  -
  -
  178’
  -
  178’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  210’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NOMAD LIVING ApS 17.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Larsbjørnsstræde 17 · DK-1454 København K 13.12.2016
Sortedam Dossering 3 · DK-2200 København N 16.01.2015 12.12.2016
Toftevej 9B · DK-3450 Allerød 13.07.2014 15.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 17.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-17 17.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
160.000 DKK 17.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 17.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Karen Margrethe Winther Jensen 17.01.2014 14.01.2015
Pernille Skriver 17.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pernille Skriver 17.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NOMAD LIVING ApS

Larsbjørnsstræde 17
1454 København K

CVR

35645268

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. januar 2014

P-nummer

1019064227

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477830
Forhandlere af gaveartikler og brugskunst

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af interiør, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

160.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-