HEROLDWINTHER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. dec. 2001
 • CVR 26365392

Virksomheden HEROLDWINTHER ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Rønne. De blev etableret i 14. december 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -91.188 DKK, mens den i 2022 var på -78.527 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 25.538 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Casper Herold Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

26’ DKK

+105%

Egenkapital

14.475’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

33’ DKK

+105%

Årets resultat

202325.538 DKK
2022-471.180 DKK
2021946.646 DKK
2020-750.317 DKK
2019216.559 DKK
2018-184.076 DKK
20178.648.030 DKK
2016-1.026.787 DKK
2015-709.376 DKK
201430.069 DKK
2013-351.507 DKK
201252.465 DKK

Likviditetsgrad

34.083 %

+14%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

14.514’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-91’ DKK

-16%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13.270’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -91’
  -269’
  -
  -
  -360’
  481’
  -88’
  -
  393’
  33’
  -
  33’
  -7’
  26’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.244’
  -
  -
  -
  -
  1.244’
  -
  -
  -
  88’
  989’
  13.270’
  14.514’
  125’
  14.350’
  -
  -
  14.475’
  -
  14.475’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  14.514’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HEROLDWINTHER ApS 04.05.2009
HEROLD HOLDING ApS 14.12.2001 03.05.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Snellemark 20 · DK-3700 Rønne 06.09.2021
Taarbæk Strandvej 42B · DK-2930 Klampenborg 08.11.2019 05.09.2021
Gyngemose Parkvej 50 · DK-2860 Søborg 01.11.2017 07.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.03.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 14.12.2001 28.02.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-22 22.08.2016
2009-09-02 02.09.2009 21.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.12.2001

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.09.2009

Direktører

Navn Fra Til
Casper Herold Jensen 14.12.2001

Reelle ejere

Navn Fra Til
Casper Herold Jensen 14.12.2001

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HEROLDWINTHER ApS

Snellemark 20
3700 Rønne

CVR

26365392

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. december 2001

P-nummer

1008828632

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • HEROLD CONSULT ApS
 • HEROLD INVEST ApS
 • SCANDINAVIAN BEADS ApS
 • Timbertale ApS

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

casperherold@icloud.com

Telefon

40381412

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er som holdingselskab at eje aktier og anparter i andre selskaber, ejendomsinvestering med henblik på udlejning, aktiviteter i forbindelse hermed samt handel ved im- og eksport og konsulentarbejde.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-